HUB INNOWACJI

Smartopieka 2.0 i Smartopieka PLUS

smartopieka 2.0
Fot.: sabinevanerp

HUB Innowacji Społecznych współtworzył projekty  Smartopieka 2.0 i Smartopieka PLUS.

W ramach projektu Smartopieka 2.0 oferujemy realizację szeroko rozumianych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych  (osób powyżej 60. roku życia lub z orzeczoną niepełnosprawnością) w miejscu ich zamieszkania. Świadczone przez opiekunów usługi dopasowane są do indywidualnych potrzeb zidentyfikowanych podczas wywiadu przeprowadzonego z osobą zainteresowaną i/lub członkami jej rodziny. Mogą obejmować zarówno czynności pielęgnacyjne, jak również pomoc w utrzymaniu porządku w mieszkaniu, zrobieniu zakupów, towarzyszeniu w załatwieniu spraw urzędowych czy pójściu na spacer. Świadczona opieka będzie wspierana innowacyjnymi narzędziami – jak np. kula IT.

Z kolei jakość pracy opiekunów osób niesamodzielnych zapewnia zespół specjalistów (starszy opiekun, pielęgniarka, lekarz) oraz uruchomione w tym celu call-center, a sama praca wspierana i monitorowana przez innowacyjną aplikację IT – Nutrix.

Ponadto w ramach projektu wsparcie otrzymują opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych. Nie tylko biorą udział w szkoleniach wprowadzających ich w zagadnienia dot. zasad podtrzymania sprawności osób niesamodzielnych, prawidłowego żywienia i utrzymania higieny, ale również korzystają z fachowych porad pielęgniarki i lekarza oraz bazy wiedzy w aplikacji na smartfona.

Smartopieka 2.0 jest realizowana przez Consultiva sp. z o.o. i Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej na terenie województwa śląskiego w Katowicach, Rudzie Śląskiej, Chorzowie, Bytomiu, Świętochłowicach, Siemianowicach Śląskich, Zabrzu i Częstochowie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie  9.2.5. Rozwój usług społecznych. 

Źródło: http://www.swr.pl/smartopieka_2_0.html

HUB Innowacji Społecznych