HUB INNOWACJI

OWES International

Fot.: StartupStockPhoto

Projekt OWES International jest realizowany przy współpracy z HUB Innowacji Społecznych. 

OWES International jest odpowiedzią na potrzeby podmiotów ekonomii społecznej (przede wszystkim firm społecznych wspieranych w ramach projektu OWES). Ogólnokrajowe badania na temat ES pokazują, że grupa ta do rozpoczęcia współpracy międzynarodowej potrzebuje propozycji konkretnych działań. Główną trudnością podmiotów ekonomii społecznej jest dotarcie do przedsiębiorstw zagr. i przedstawienie ich pomysłów w języku biznesu (np. PS jako podwykonawcy firm zagranicznych). 

Celem projektu grantowego OWES International jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw działających w sferze społecznej przez wykorzystanie doświadczeń Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości powstałego z inicjatywy miasta St.-Etienne, Francja. Jest  to rozszerzenie projektu OWES SWR. Projekt ten stworzy polskim przedsiębiorcom nowe możliwości rozwoju, szybkiego rozpoznania rynku i nawiązania międzynarodowych kontaktów gospodarczych. OWES International będzie budować sieć łączącą przedsiębiorców z Polski z firmami w Europie w celu wzmocnienia i rozwoju ekonomii społecznej.

Problemem dotykającym większość przedsiębiorstw społecznych jest niewystarczający i niestabilny strumień przychodów. Część firm społecznych ogranicza swoją działalność do rynku lokalnego, mimo iż wytwarza produkty czy świadczy usługi, które potencjalnie mogą być zaoferowane na rynkach zagranicznych. Rozpoczęcie działalności na rynkach zagranicznych jest bardzo trudne bez zorganizowanego wsparcia i wielu przedsiębiorców w ogóle nie podejmuje takich inicjatyw. Grupą docelową projektu stanowić będą zatem takie firmy społeczne utworzone i/lub wspierane przez OWES SWR, które są zainteresowane nawiązaniem współpracy międzynarodowej (zarówno dla klientów indywidualnych jak i w formie podwykonawstwa, dostawców dla przedsiębiorstw zagranicznych).

OWES International będzie pełnił rolę pośrednika. OWES pomaga w tworzeniu dobrze zdefiniowanych rynkowo nowych przedsiębiorstw społecznych oraz zapewnia doradztwo biznesowe mające na celu poprawę rentowności podmiotów już istniejących, co pozwala sektorowi gospodarki społecznej na realizację swojej funkcji prozatrudnieniowej, czyli oferowanie trwałych miejsc pracy. Możliwość nawiązania międzynarodowej współpracy w ramach inkubatora OWES International zapewni wsparcie

działań, potrzebnych do „rozwinięcia skrzydeł” przez PES, pozwoli na zwiększenie czy ustabilizowanie strumienia przychodów. Dywersyfikacja obszarów działalności i źródeł przychodów da możliwość obniżenia ryzyka biznesowego. Wszystko to zwiększy szanse PS na rozwój i utrzymanie lub nawet tworzenie nowych miejsc pracy.

Opracowanie tekstu: Agnieszka Roman-Otte

HUB Innowacji Społecznych