Okno na świat dla seniorów!

W dobie wszechobecnej technologii, nie wyobrażamy sobie już życia bez dostępu do urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu. Często są to nasze codzienne narzędzia pracy. Komputery, laptopy czy telefony, służą nam już od dobrych kilkunastu lat. Jednakże warto pamiętać, iż nie wszyscy „urodzili się z komputerem w ręce” 😉

Mowa tutaj o seniorach. Osobach, które obserwowały rozwój technologiczny na własne oczy. Jeszcze 40 lat temu nikt nie pomyślałby o tym, że dostęp do wiedzy i informacji będzie tak prosty dla każdego. Dla wielu seniorów komputer wciąż jest czymś nowym. Stąd nasza akcja!
„Okno na świat dla seniorów!”

W ramach innowacyjnych projektów Smatropieka PLUS i Smartopieka 2.0. rozpoczęliśmy akcję „Okno na świat dla seniorów”. Przekazujemy naszym beneficjentom w użytkowanie sprzęt komputerowy. Naszymi podopiecznymi są głównie seniorzy lub osoby niepełnosprawne czy niesamodzielne. Laptopy mają pełnić wielorakie funkcje. Ma pomóc im w komunikacji z rodziną, opiekunami i znajomymi, dostarczyć rozrywki, ułatwić załatwianie spraw urzędowych i finansowych oraz wiele innych.

Przed przekazaniem do użytkowania sprzęt został odpowiednio przygotowany i wyposażony w aplikacje, tak aby jak najbardziej ułatwić beneficjentom korzystanie z niego. W ramach projektów rozpoczęliśmy już przekazywanie m.in. smartwachy.

Niezwykle miłym doświadczeniem było dla nas spotkanie z seniorami, którzy otrzymali laptopy. Zaobserwować można było uśmiech na ich twarzach i błysk w oczach na myśl o możliwościach, jakie stanęły przed nimi otworem, dzięki wkroczeniu w świat technologii.