O nas

Hub Innowacji Społecznych

Hub Innowacji Społecznych został utworzony przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej jako narzędzie do wspierania innowatorów – osób tworzących i chcących wdrożyć innowacyjne rozwiązania technologiczno-społeczne.

Hub aktywnie wyszukuje i wspiera innowatorów zainteresowanych stworzeniem i wdrożeniem rozwiązań generujących pozytywne zmiany społeczne. Preferowane będą innowacje w obszarze usług społecznych oraz związane z kryzysem klimatycznym, polegające na zastosowaniu rozwiązań o charakterze technologiczno-społecznym w ww. obszarach. Szczególny nacisk kładziemy na rozwiązania replikowalne, które generują miejsca pracy, możliwe do sfinansowania przez OWES-y czy też z innych środków dostępnych w istniejącym systemie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw.

SWR od kilku lat przygotowuje i wdraża nowoczesne modele biznesowe w obszarze społecznym, w rezultacie powstały już dwa startupy technologiczno-społeczne (Enlighten sp. z o.o. oraz B4.0.4B sp. z o.o.) oraz innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne FotoVoltSystem sp. z o.o. Przedsiębiorstwa te wdrażają lub wdrożyły nowatorskie rozwiązania. Od lutego 2020r. rozpoczęliśmy zaplanowane uprzednio działania z naszymi partnerami w Barcelonie, Monastirze i St. Etienne, którzy to zainteresowani są współpracą z nami w obszarze innowacji technologiczno- społecznych. O skutkach współpracy, na bieżąco, będziemy informować w sekcji Nowości. 

Celem działalności Hubu jest umożliwienie wspieranym przez nas podmiotom wyjścia na rynki zagraniczne. W drugim kwartale 2020 planujemy stopniowe wdrażanie przygotowanych uprzednio przez SWR innowacyjnych modeli biznesowych opieki nad osobami starszymi oraz usług towarzyszących. Także w tym obszarze nowoczesne rozwiązania wdrażane będą przez (skalowalne/replikowalne) przedsiębiorstwa społeczne. Jesteśmy w kontakcie z osobami/podmiotami zainteresowanymi wdrożeniem ww. rozwiązań w innych regionach Polski jak np. Poznań, Łódź, Podkarpacie czy Częstochowa.

Tadeusz Durczok
Dyrektor
Hubu Innowacji Społecznych 

Tadeusz Durczok

Dyrektor

Innowacjami społecznymi zajmuje się już od 2004r., kiedy to razem ze Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej realizował program EQUAL. W trakcie swojej kariery zajmował się licznymi projektami badawczo-wdrożeniowymi. Sprawował stanowisko szefa Centrum Transferu Technologii w Gliwicach. Obecnie w SWR zajmuje się innowacjami społecznymi. 

Agnieszka Roman-Otte

Doradca/Menadżer projektu

Z wykształcenia filolog, absolwentka wydziału literatury współczesnej na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech, studiów podyplomowych w zakresie PR i marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a także Doradztwa Biznesowego dla podmiotów ekonomii społecznej. Zawodowo od lat działa w obszarze marketingu i komunikacji z klientem. Obecnie pracuje jako doradca ds. marketingu w Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej. Zajmuje się również projektami w partnerstwie międzynarodowym.

Agata Grzesik

Doradca/Menadżer projektu

Ekspert w dziedzinie wsparcia i rozwoju startup’ów. Przez trzy lata prowadziła Katowicki Oddział Inkubatorem Przedsiębiorczości. Posiada doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Jest praktykiem biznesu, współpracuje z wieloma instytucjami oraz prywatnymi firmami na terenie Śląska i Podkarpacia. Z wykształcenia ekonomista, specjalista z dziedziny przedsiębiorczości i finansów.