Z wizytą u Korczaka; czyli o Korczakowskiej Szkole Marzeń i przedsiębiorstwie społecznym

Współpraca Hubu Innowacji Społecznych z Uczelnią Korczaka

Od początku działania Hubu Innowacji Społecznych mamy przyjemność współpracować z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka. Rektor uczelni, prof. Mirosław Grewiński, jest członkiem Rady Programowej Hubu Innowacji Społecznych, o czym pisaliśmy tutaj.

W ramach naszej współpracy otrzymaliśmy zaproszenie na uroczystą prezentację Korczakowskiej Szkoły Marzeń, która to odbyła się 24.06.2020r. w budynku WSP w Katowicach. Wydarzenie przebiegało w miłej atmosferze, a wykład pani dyrektor Ilony Nitychoruk-Piekarz, na wszystkich obecnych, zrobił bardzo pozytywne wrażenie. Odnowione wnętrza szkoły, idealnie dopasowane do poszczególnych zajęć klasy lekcyjne, a przede wszystkim innowacyjny sposób nauczania z pewnością przypadnie do gustu zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Zanim szczegółowo zaprezentowana została Korczakowska Szkoła Marzeń, pani Dziekan dr Anna Zasada-Chorab przekazała nam informację o planowanym powstaniu przedsiębiorstwa społecznego.

Przedsiębiorstwo społeczne na Uczelni Korczaka

W trakcie wydarzenia dowiedzieliśmy o wstępnych planach stworzenia przedsiębiorstwa społecznego w ramach działań Uczelni Korczaka. Szczegóły przybliży nam pani dr Anna Zasada-Chorab, Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowiach.

Idealna szkoła = Korczakowska Szkoła Marzeń

Korczakowska Szkoła Marzeń w Katowicach to pierwsza na Śląsku niepubliczna szkoła podstawowa założona i prowadzona przez Uczelnie Wyższą tj. Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka.

Misją Korczakowskiej Szkoły Marzeń jest stworzenie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju, odkrycie talentów i zdolności dziecka bez nacisków i przymusu lecz poprzez rozbudzanie jego naturalnej ciekawości i potrzeby poznania otaczającego świata.

W Korczakowskiej Szkole Marzeń w Katowicach łączymy założenia naszego patrona Janusza Korczaka z najnowszymi trendami w edukacji. Wychodząc od marzeń, budząc zainteresowania i pasje dzieci pragniemy w Korczakowskiej Szkole Marzeń doprowadzić je do właściwego miejsca w życiu zgodnie ze słowami Janusza Korczaka „Pomóżmy dzieciom, aby każdy z nich stał się tym kim stać się może”.

Korczakowska Szkoła Marzeń w Katowicach budzi marzenia i zmienia je w pasje, inspiruje i zachęca do działania. Oferujemy innowacyjne, alternatywne podejście do edukacji, zapewniamy naukę w małych grupach, edukację informatyczną, zajęcia kreatywno-rozwojowe, lekcje w terenie, pełną opiekę pozalekcyjną oraz pełne wsparcie rodziców i dzieci w systemie edukacji domowej.

Nowatorskie idee Janusza Korczaka, jego rozwiązania wychowawcze i szacunek do praw dziecka są nieodłącznym elementem edukacji w Korczakowskiej Szkole Marzeń.

Źródło: http://katowice-ksm.pl/

Korczakowska Szkoła Marzeń Katowice (@SzkoMarzen) | Twitter
Źródło: Korczakowska Szkoła Marzeń w Katowicach

Galeria zdjęć z prezentacji Korczakowskiej Szkoły Marzeń